Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 19: Kako se davčno obravnava užitek nepremičnine, in sicer za primer odplačnega užitka nepremičnine pri osebi, ki podeljuje užitek? Vprašanje 19: Kako se davčno obravnava užitek nepremičnine, in sicer za primer odplačnega užitka nepremičnine pri osebi, ki podeljuje užitek? Odgovor Če je pogodba o ustanovitvi užitka odplačna, se na tej podlagi dosežen dohodek pri osebi, ki daje užitek, šteje za... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 33: Kako se v napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem vpisujejo podatki o premoženju (točka 5)? Vprašanje 33: Kako se v napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem vpisujejo podatki o premoženju (točka 5)? Odgovor V napovedi se v tabeli pod točko 5 najprej označi ali gre za nepremično (N) ali premično premoženje (P). Za premično... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 34: Od kdaj veljajo spremembe Zakona o dohodnini glede višine normiranih stroškov in davčne stopnje? Vprašanje 34: Od kdaj veljajo spremembe Zakona o dohodnini glede višine normiranih stroškov in davčne stopnje? Odgovor Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2V) je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66/2019, z dne 5. 11... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 6: Kaj mora zavezanec storiti, da posebne kulture lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 6: Kaj mora zavezanec storiti, da posebne kulture lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Zavezanec je dolžan površine pod posebnimi kulturami, prijaviti na zbirni vlogi pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, dohodek iz osnovne... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 8: Ali se v okviru OKGD lahko opravlja vzreja plemenskih živali? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 8: Ali se v okviru OKGD lahko opravlja vzreja plemenskih živali? Odgovor: Vzreja plemenskih živali (npr. konj), se lahko opravlja kot osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), če rejec večino krme zagotovi s svojih površin in dokler iz... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 11: Kako se obravnava predelava medu in drugih čebeljih pridelkov? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 11: Kako se obravnava predelava medu in drugih čebeljih pridelkov? Odgovor: Predelava medu in drugih čebeljih izdelkov se po SKD 2008 uvršča med dejavnosti predelave (C10.890 - Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih - proizvodnja... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 12: Kdo in kako lahko prodaja pridelke iz OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 12: Kdo in kako lahko prodaja pridelke iz OKGD? Odgovor: Pridelke osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) lahko prodajajo le člani kmečkega gospodinjstva, ki so kmetijske pridelke tudi pridelali na lastnih kmetijskih in gozdnih zemljiščih... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 13: Kaj če lastnik kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč teh zemljišč ne uporablja in jih daje v najem ali dejansko uporabo drugi osebi, ki ni član kmečkega gospodinjstva lastnika? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 13: Kaj če lastnik kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč teh zemljišč ne uporablja in jih daje v najem ali dejansko uporabo drugi osebi, ki ni član kmečkega gospodinjstva lastnika? Odgovor: Oseba, ki ni kot lastnik kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč vpisana... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 21: Na kakšen način lahko gojim polže na njivah? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 21: Na kakšen način lahko gojim polže na njivah? Odgovor: Reja polžev na njivah se lahko opravlja kot posebna kultura v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) na kmečkem gospodinjstvu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:rejec polžev... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 22: Ali se prodaja gob in bele omele lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 22: Ali se prodaja gob in bele omele lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Prodaja gob in prodaja bele omele se ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 23: Ali se proizvodnja teranovega likerja lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 23: Ali se proizvodnja teranovega likerja lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Proizvodnja terenovega likerja se po SKD 2008 šteje pod Proizvodnjo žganih pijačn (11.010) in se ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 28: Ali se pridelava okrasnih buč lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 28: Ali se pridelava okrasnih buč lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Pridelava okrasnih (ne jedilnih) buč se enači s pridelavo okrasnih rastlin, ki se ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), saj dohodki iz... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 29: Ali se proizvodnja butelčnega vina šteje za vino in se lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 29: Ali se proizvodnja butelčnega vina šteje za vino in se lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Proizvodnja butelčnega vina, pridelanih iz lastnega pridelka grozdja, se lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), če ima... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 30: Ali se prodaja pečene koruze lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 30: Ali se prodaja pečene koruze lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Prodaja pečene koruze se šteje za predelavo kmetijskih pridelkov, zato se ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 33: Ali lahko člani planin ali skupnih pašnikih prodajajo skuto v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 33: Ali lahko člani planin ali skupnih pašnikih prodajajo skuto v okviru OKGD? Odgovor: Da, člani planin ali skupnih pašnikov lahko predelavo mleka prve stopnje (npr. skuto) opravljajo v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), če so... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Odlog in obročno odplačevanje davka (poslovni subjekti) Odlog in obročno plačilo davka za poslovne subjekte 1.0 UGODNEJŠI NAČINI ODPLAČEVANJA DAVKOV ZA POSLOVNE SUBJEKTE Poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku, ima naslednje možnosti: Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje... 30. 11. 2018 Furs 30. 11. 2018 30. 11. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 4: Kdo vloži vlogo? Vprašanje 4: Kdo vloži vlogo? Odgovor: Vlogo lahko vloži vsak zavezanec, ki dosega dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in je v davčnem letu, v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti, vlagal v osnovna sredstva oziroma opremo v zvezi... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 7: Do kdaj moram vložiti obrazec vloge, da mi bo olajšava upoštevana že pri izdaji informativnega izračuna dohodnine? Vprašanje 7: Do kdaj moram vložiti obrazec vloge, da mi bo olajšava upoštevana že pri izdaji informativnega izračuna dohodnine? Odgovor: Podpisan obrazec vloge morate najkasneje do 5. februarja tekočega leta oddati osebno ali po pošti na pristojni finančni urad, če... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 8: Kaj potrebujem za izpolnitev obrazca vloge? Vprašanje 8: Kaj potrebujem za izpolnitev obrazca vloge? Odgovor: Za izpolnitev obrazca vloge so potrebni predvsem osebni podatki zavezanca (vlagatelja) ter podatki o investiranju oziroma nakupu (računi, pogodbe o nakupu, odločbe o morebitni odobritvi sofinanciranja... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 10: Ali v tekočem letu lahko uveljavljam olajšavo tudi za vlaganja, opravljena v preteklih letih? Vprašanje 10: Ali v tekočem letu lahko uveljavljam olajšavo tudi za vlaganja, opravljena v preteklih letih? Odgovor: Ne. V informativnem izračunu dohodnine za posamezno leto, se lahko uveljavlja samo olajšava za vlaganja, ki so bila opravljena v tem letu. Npr... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Pojasnilo DURS: Davčni zastopnik in njegova odgovornost za plačilo DDV 17. 06. 2008 Durs 17. 06. 2008 17. 06. 2008
Pojasnilo FURS: Začasni izvoz blaga na popravilo v garancijskem roku Začasni izvoz blaga na popravilo v garancijskem roku V splošnem velja, da se za blago, ki se začasno izvaža na popravilo, uporabi postopek pasivnega oplemenitenja. Pred pošiljanjem pokvarjenega blaga v tretjo državo je potrebno zaprositi za dovoljenje carinskega organa... 06. 12. 2019 Furs 06. 12. 2019 06. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti OSNOVNA KMETIJSKA IN OSNOVNA GOZDARSKA DEJAVNOST Vprašanje 1: Kakšna je razlika med pavšalnim ugotavljanjem davčne osnove od dohodka iz OKGD in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 31: Ali se lahko oskrba tujih konj opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 31: Ali se lahko oskrba tujih konj opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Oskrba tujin konj se ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 35: Kaj je to mali obseg prve stopnje predelave lastnih kmetijskih pridelkov? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 35: Kaj je to mali obseg prve stopnje predelave lastnih kmetijskih pridelkov? Odgovor: Določene dejavnosti prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov iz OKGD, ki so sicer del dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, se lahko obravnavajo kot... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 40: Ali se prodaja olja iz grozdnih pešk lahko opravlja v okviru malega obsega prve stopnje predelave? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 40: Ali se prodaja olja iz grozdnih pešk lahko opravlja v okviru malega obsega prve stopnje predelave? Odgovor: Prodaja olja iz grozdnih pešk se šteje za predelovalno dejavnost in se za davčne namene lahko opravlja v okviru malega obsega prve stopnje predelave... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 41: Ali se pridelava aronije lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 41: Ali se pridelava aronije lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Pridelava aronije se lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), če je zemljišče, na katerem se prideluje aronija, v zemljiškem katastru evidentirano kot... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 44: Ali se oskrba oziroma pitanje tujih živali lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 44: Ali se oskrba oziroma pitanje tujih živali lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Oskrba oziroma pitanja tujih živali se ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 45: Ali se reja psov in mačk lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 45: Ali se reja psov in mačk lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Kot osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) se šteje lahko le reja tistih plemenskih živali (npr. konjev), pri katerih rejec večino krme zagotovi s svojih kmetijskih površin... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 46: Ali se prodaja sliv lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 46: Ali se prodaja sliv lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Prodaja sliv se lahko opravljate v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), ki je obdavčena na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč, če se slive pridelujejo... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 49: Ali so dohodki od prodaje kaše iz prosa lahko obdavčeni na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 49: Ali so dohodki od prodaje kaše iz prosa lahko obdavčeni na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč? Odgovor: Pridelava kaše iz lastnega pridelka prosa se po Standardni klasifikaciji dejavnosti uvršča pod Mlinarstvo (SKD 10.610) in se kot... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 51: Kakšna je davčna obravnava dohodkov iz naslova prodaje sušenih zelišč? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 51: Kakšna je davčna obravnava dohodkov iz naslova prodaje sušenih zelišč? Odgovor: Za davčne namene se sušenje zelišč v sušilnicah in v drugih napravah za sušenje zelišč šteje kot predelovalna dejavnost, ki se ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 1: Kakšna je razlika med pavšalnim ugotavljanjem davčne osnove od dohodka iz OKGD in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih oziroma normiranih odhodkov? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 1: Kakšna je razlika med pavšalnim ugotavljanjem davčne osnove od dohodka iz OKGD in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih oziroma normiranih odhodkov? Odgovor: Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 2: Katere poljščine se lahko opravlja v okviru OKGD na kmetijskih zemljiščih brez prijave posebnih kultur? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 2: Katere poljščine se lahko opravlja v okviru OKGD na kmetijskih zemljiščih brez prijave posebnih kultur? Odgovor: Na kmetijskih zemljiščih brez evidentirane podrobnejše dejanske rabe se lahko v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 9: Ali se vino in oljčno olje lahko prodajata v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 9: Ali se vino in oljčno olje lahko prodajata v okviru OKGD? Odgovor: Proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozdja in pridelava oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk sta izjemi, ko se izdelek nekmetijske dejavnosti (proizvod / predelava kmetijskega pridelka... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Pojasnilo FURS: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ZDDV-1 04. 12. 2019 Furs 04. 12. 2019 04. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 5: Kolikšna je olajšava? Vprašanje 5: Kolikšna je olajšava? Odgovor: Olajšava znižuje davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in sicer se prizna v višini 40 % investiranega zneska, vendar največ do višine davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 6: Kaj če je znesek investiranja tako velik, da olajšava presega davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in je ne morem v celoti izkoristiti v letu vlaganja? Vprašanje 6: Kaj če je znesek investiranja tako velik, da olajšava presega davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in je ne morem v celoti izkoristiti v letu vlaganja? Odgovor: Neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo še... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 14: Za katera vlaganja oziroma investicije je možno uveljavljati olajšavo? Vprašanje 14: Za katera vlaganja oziroma investicije je možno uveljavljati olajšavo? Odgovor: Primeri za katere se lahko uveljavlja olajšava so npr. investicije v:traktorje, pluge, brane, mulčerje, valjarje, freze,sejalnike, sadilnike, škropilnike, trosilnike,kombajne... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 19: Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca? Vprašanje 19: Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca? Odgovor: Zavezanci lahko obrazec vloge dobijo brezplačno na vseh finančnih uradih lahko pa si ga (tudi brezplačno) natisnejo s spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije. Vlogo sprejema Finančna uprava... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 3: Ali se v okviru OKGD lahko opravlja pridelava jagod na njivah? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 3: Ali se v okviru OKGD lahko opravlja pridelava jagod na njivah? Odgovor: Pridelava jagod na njivah se lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) le kot posebna kultura. To pomeni, da mora zavezanec površine, na katerih... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 7: Kaj pomeni, če zavezanec ne prijavi površin pod posebnimi kulturami? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 7: Kaj pomeni, če zavezanec ne prijavi površin pod posebnimi kulturami? Odgovor: Zavezanec, ki ne prijavi površin pod posebnimi kulturami, a kljub temu prideluje in prodaja posebne kulture, navedeno ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske in osnovne... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 15: Ali se pridelava kmet. pridelkov v rastlinjaku lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 15: Ali se pridelava kmet. pridelkov v rastlinjaku lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Pridelava kmetijskih pridelkov v rastlinjakih se ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), ki je obdavčena na podlagi... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 16: Pod kakšnimi pogoji se intenzivna pridelava drugega jagodičevja (ameriške borovnice, ribez, maline, robide, kosmulje ipd.) lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 16: Pod kakšnimi pogoji se intenzivna pridelava drugega jagodičevja (ameriške borovnice, ribez, maline, robide, kosmulje ipd.) lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Intenzivna pridelava drugega jagodičevja (ameriške borovnice, ribez, maline, robide, kosmulje... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 24: Ali se v Sloveniji lahko v okviru OKGD prodaja kmetijske pridelke, pridelane na kmetijskih zemljiščih izven Slovenije? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 24: Ali se v Sloveniji lahko v okviru OKGD prodaja kmetijske pridelke, pridelane na kmetijskih zemljiščih izven Slovenije? Odgovor: V Sloveniji pridelovalec, rezident Slovenije lahko v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) prodaja... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 27: Ali se pridelava limon lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 27: Ali se pridelava limon lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Pridelava limon in drugih vrst citrusov za prodajo se lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), če je nasad citrusov evidentiran v zemljškem katastru kot... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 36: Pri MKGP je tri člansko kmečko gospodinjstvo za leto 2019 prijavilo 9.000 litrov proizvedenega vina, pridelanega iz lastnega pridelka grozdja. Kako se izračuna KD vina? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 36: Pri MKGP je tri člansko kmečko gospodinjstvo za leto 2019 prijavilo 9.000 litrov proizvedenega vina, pridelanega iz lastnega pridelka grozdja. Kako se izračuna KD vina? Odgovor: Katastrski dohodek (KD) vina se izračuna v višini dvakratnika katastrskega... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 37: Praktični primer izračuna davčne osnove od dohodka iz OKGD za leto 2019. - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 37: Praktični primer izračuna davčne osnove od dohodka iz OKGD za leto 2019. Odgovor: Za obdobje od 2017 do 2019 je urejeno prehodno obdobje za določitev davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) na način, da se za... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 38: Ali se prodaja sadik mačeh lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 38: Ali se prodaja sadik mačeh lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: V skladu s petim odstavkom 69. člena ZDoh-2 se sadike mačeh ne morejo prodajati v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), ker se mačehe štejejo za okrasne rastline... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 50: V skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so tudi kmetje zavezani, da zaračunavajo nosilno embalažo. Kako lahko to storijo kmetje, ki prodajajo pridelke iz OKGD in so obdavčeni po katastrskem dohodku? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 50: V skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so tudi kmetje zavezani, da zaračunavajo nosilno embalažo. Kako lahko to storijo kmetje, ki prodajajo pridelke iz OKGD in so obdavčeni po katastrskem dohodku? Odgovor: Fizičnim osebam, ki davčno... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Prikazov na stran:
Komentar