Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 18: Kdaj mora v primeru statusnega preoblikovanja podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, novoustanovljeni davčni zavezanec oddati zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 18: Kdaj mora v primeru statusnega preoblikovanja podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, novoustanovljeni davčni zavezanec oddati zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV? (28. 1. 2016) Odgovor V primeru statusnega preoblikovanja... 01. 03. 2019 Furs 01. 03. 2019 01. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 22: Ali se mora osnovna šola identificirati za namene DDV, ko prejme račun za smučarske karte iz tujine? (28. 1. 2016) Vprašanje 22: Ali se mora osnovna šola identificirati za namene DDV, ko prejme račun za smučarske karte iz tujine? (28. 1. 2016) OdgovorOsnovna šola, ki prejme račun za smučarske karte iz tujine, ni plačnik DDV in se zato ni dolžna identificirati za namene... 01. 03. 2019 Furs 01. 03. 2019 01. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 24: Identifikacija stečajnega upravitelja za namene DDV. (28. 1. 2016) Vprašanje 24: Identifikacija stečajnega upravitelja za namene DDV. (28. 1. 2016) OdgovorStečajni upravitelj – fizična oseba z vidika DDV opravlja naloge in pristojnosti stečajnega upravitelja v neodvisnem razmerju in se zato v skladu z določbami ZDDV-1 šteje za davčnega... 01. 03. 2019 Furs 01. 03. 2019 01. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 29: Identifikacija za namene DDV, ko se dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost ugotavlja na podlagi pavšalne ocene dohodka (13. 9. 2016) Vprašanje 29: Identifikacija za namene DDV, ko se dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost ugotavlja na podlagi pavšalne ocene dohodka (13. 9. 2016) Več glede identifikacije in DDV obravnave transakcij kmečkega gospodinjstva v primeru, da dohodek iz... 01. 03. 2019 Furs 01. 03. 2019 01. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 34: Kdaj moramo predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke? Vprašanje 34: Kdaj moramo predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke? Zahtevek mora pravni subjekt predložiti najkasneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa za zadnjih 12 mesecev presegla 50.000 EUR.Glej tudi odgovora... 01. 03. 2019 Furs 01. 03. 2019 01. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 39: Ali se lahko identificiramo za namene DDV še preden začnemo dejansko opravljati dejavnost? Vprašanje 39: Ali se lahko identificiramo za namene DDV še preden začnemo dejansko opravljati dejavnost? Davčni zavezanec se lahko identificira za namene DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (npr.: pripravljalna dela... 01. 03. 2019 Furs 01. 03. 2019 01. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 41: Poleg prijave za vpis v poslovni register/predloga za vpis v sodni register želim oddati tudi zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV. Ali moram priložiti še kakšne priloge? Vprašanje 41: Poleg prijave za vpis v poslovni register/predloga za vpis v sodni register želim oddati tudi zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV. Ali moram priložiti še kakšne priloge? Novoustanovljeni poslovni subjekt mora k zahtevku priložiti... 01. 03. 2019 Furs 01. 03. 2019 01. 03. 2019
Pojasnilo MJU: Pristojnosti upravljavca v pravnem prometu povezanim z ravnanjem s stvarnim premoženjem države ali samoupravne lokalne skupnosti Pristojnosti upravljavca v pravnem prometu povezanim z ravnanjem s stvarnim premoženjem države ali samoupravne lokalne skupnosti Z dopisom št. 423-296/2015/2 z dne 23. 12. 2015 ste na Ministrstvo za javno upravo kot ministrstvo pristojno za sistemsko urejanje ravnanja... 26. 01. 2015 MJU 26. 01. 2015 26. 01. 2015
Pojasnilo EU: Pravila za izdajanje računov z obračunanim DDV Pojasnila Pravila za izdajanje računov z obračunanim DDV (Direktiva Sveta 2010/45/EU) Zakaj so potrebna pojasnila? Cilj pojasnil je zagotovitev boljšega razumevanja zakonodaje, sprejete na ravni EU, v tem primeru zlasti direktive o izdajanju računov (2010/45/EU... 05. 10. 2011 EK 05. 10. 2011 05. 10. 2011
Pojasnilo MF: Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – izdajanje računov Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – izdajanje računov Na Finančno upravo RS ste naslovili vprašanja glede upravljavcev stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Skladno z 9. členom Zakona o stvarnem... 17. 10. 2016 MF 17. 10. 2016 17. 10. 2016
Podrobnejši opisi FURS: Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini 1.0 SPLOŠNO Temeljni zakon, ki določa zavezance za dohodnino, vire dohodka, predmet obdavčitve, neobdavčene dohodke, oprostitve plačila dohodnine je Zakon o dohodnini – ZDoh-2. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb... 31. 08. 2019 Furs 31. 08. 2019 31. 08. 2019
Pojasnilo FURS: Izplačilo dnevnic v primeru sočasnih zaposlitev (13. čl. Uredbe) Izplačilo dnevnic v primeru sočasnih zaposlitev (13. čl. Uredbe) Prejeli smo vaše e-sporočilo, v katerem sprašujete, ali so se pojasnila FURS v zvezi z davčno obravnavo dnevnic, v primeru napotitev na delo v tujino, v zadnjem času spremenila. Navajate 2 primera, za... 19. 11. 2019 Furs 19. 11. 2019 19. 11. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji Obvladujočih oseb obstoječih računov Subjektov (Pasivnih NFS) Enotni standard poročanja (CRS) / Direktiva Sveta 2014/107/EU Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji Obvladujočih oseb obstoječih računov Subjektov (Pasivnih NFS) 1. SPLOŠNO Enotni standard poročanja (v nadaljevanju: CRS) in Direktiva Sveta 2014/107/EU... 31. 07. 2019 Furs 31. 07. 2019 31. 07. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov Mednarodno obdavčenje Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov 1.0 OBDAVČITEV REZIDENTOV PO SVETOVNEM DOHODKU Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse... 17. 01. 2020 Furs 17. 01. 2020 17. 01. 2020
Pojasnilo FURS: Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2V Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2V V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66/2019, z dne 5. 11. 2019, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2V), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu... 29. 11. 2019 Furs 29. 11. 2019 29. 11. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Nov uvozni nadzorni sistem (ICS2) Nov uvozni nadzorni sistem (ICS2) 1. UVOD Za gospodarsko rast in konkurenčnost Evropske unije (v nadaljevanju EU) ter učinkovit boj proti goljufijam so potrebni enostavni, hitri in poenoteni carinski postopki in procesi. V smislu izboljšanja konkurenčnosti EU... 24. 10. 2019 Furs 24. 10. 2019 24. 10. 2019
Pojasnilo MF: Rezervacija sredstev za investicije – Soglasje na Program dela in finančni načrt javnemu zdravstvenemu zavodu za leto 2014 Rezervacija sredstev za investicije – Soglasje na Program dela in finančni načrt javnemu zdravstvenemu zavodu za leto 2014 V zvezi z vašim dopisom št. 410-101/2013-195, z dne 27.5.2014, glede rezervacije sredstev za investicije – Soglasje na Program dela in finančni... 02. 06. 2014 MF 02. 06. 2014 02. 06. 2014
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 5: Ali mora izvajalec ODD v napoved za odmero akontacije dohodnine vključiti tudi prihodke, dosežene iz naslova prodaje izdelkov kupci – pravni osebi? Ali pa je pravna oseba v tem primeru dolžna obračunati davčni odtegljaj v REK-2 obrazcu? (15. 1. 2015) Vprašanje 5: Ali mora izvajalec ODD v napoved za odmero akontacije dohodnine vključiti tudi prihodke, dosežene iz naslova prodaje izdelkov kupci – pravni osebi? Ali pa je pravna oseba v tem primeru dolžna obračunati davčni odtegljaj v REK-2 obrazcu? (15. 1. 2015... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) Odgovor AJPES na podlagi obvestila finančne uprave po uradni dolžnosti izbriše osebo iz seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) Odgovor Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela (ODD) je obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) Odgovor Varuška, ki v določenem mesecu na podlagi priglašenega ODD varuje... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Pojasnilo FURS: Brezplačna pridobitev kriptografskih žetonov v okviru izdaje novih kriptografskih žetonov Brezplačna pridobitev kriptografskih žetonov v okviru izdaje novih kriptografskih žetonov To pojasnilo se nanaša na prejeta vprašanja, povezana z obdavčitvijo fizičnih oseb, ki v okviru ponudbe novih žetonov (ang. ICO – initial coin offering) brezplačno pridobijo... 25. 05. 2018 Furs 25. 05. 2018 25. 05. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Odgovor... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 12: Ali mora izvajalec ODD naročniku oziroma kupcu izdati račun? (15. 1. 2015) Vprašanje 12: Ali mora izvajalec ODD naročniku oziroma kupcu izdati račun? (15. 1. 2015) Odgovor Posameznik, ki opravlja ODD, mora izdati račun za vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu ali za vsak promet z izdelki ali sadeži in zelišči, najmanj v dveh izvodih, od... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 13: Ali je izvajalec osebnega dopolnilnega dela davčni zavezanec za DDV in mora posledično obračunavati DDV? (15. 1. 2015) Vprašanje 13: Ali je izvajalec osebnega dopolnilnega dela davčni zavezanec za DDV in mora posledično obračunavati DDV? (15. 1. 2015) Odgovor Če izvajalec ODD kot davčni zavezanec v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel zneska 50.000 eur obdavčljivega prometa, je... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) Odgovor V skladu z ZPDZC-1 lahko posameznik opravlja dela iz točke B seznama del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, če ima med opravljanjem dela vrednotnico, ki se glasi... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 3: Ali se znesek prispevkov po vrednotnici, ki jih za izvajalca ODD iz točke A seznama del, ki se štejejo za ODD, plača naročnik dela (npr. naročnik varstva svojega otroka), izvajalcu ODD prizna pri izračunu akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Vprašanje 3: Ali se znesek prispevkov po vrednotnici, ki jih za izvajalca ODD iz točke A seznama del, ki se štejejo za ODD, plača naročnik dela (npr. naročnik varstva svojega otroka), izvajalcu ODD prizna pri izračunu akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Ne, znesek... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Odgovor Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora mesečno predložiti obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja do 15. v mesecu za dohodke... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Odgovor Vsak posameznik (torej tudi, če je zaposlen za... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 9: Ali mora izvajalec ODD tudi za mesec, ko ne proda nobenega izdelka (torej ne doseže nobenega dohodka), predložiti napoved za odmero akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Vprašanje 9: Ali mora izvajalec ODD tudi za mesec, ko ne proda nobenega izdelka (torej ne doseže nobenega dohodka), predložiti napoved za odmero akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Odgovor Izvajalec ODD mora napoved za odmero akontacije dohodkov iz naslova osebnega... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 16. Kdaj potrebuje vrednotnico izvajalec ODD, ki izdeluje različne izdelke na domu in jih nato v okviru komisijske prodaje prodaja v trgovinah? (29. 7. 2015) Vprašanje 16. Kdaj potrebuje vrednotnico izvajalec ODD, ki izdeluje različne izdelke na domu in jih nato v okviru komisijske prodaje prodaja v trgovinah? (29. 7. 2015) Odgovor Izvajalec ODD, ki svoje izdelke prodaja na način komisijske prodaje, mora imeti vrednotnico... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) Odgovor Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela (ODD) je obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. V davčno osnovo od tega dohodka se všteva... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 2: Kakšen je znesek akontacije dohodnine, ki ga mora plačati izvajalec ODD, če v obdobju enega meseca od prodaje izdelkov domače ali umetnostne obrti doseže 180 eur prihodka? (15. 1. 2015) Vprašanje 2: Kakšen je znesek akontacije dohodnine, ki ga mora plačati izvajalec ODD, če v obdobju enega meseca od prodaje izdelkov domače ali umetnostne obrti doseže 180 eur prihodka? (15. 1. 2015) Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 8: Ali mora izvajalec ODD, ki izdeluje izdelke v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in jih prodaja, pridobiti vrednotnico tudi za mesec, ko izdelkov ne izdeluje, jih pa prodaja? (15. 1. 2015) Vprašanje 8: Ali mora izvajalec ODD, ki izdeluje izdelke v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in jih prodaja, pridobiti vrednotnico tudi za mesec, ko izdelkov ne izdeluje, jih pa prodaja? (15. 1. 2015) Izvajalec osebnega dopolnilnega dela po točki B seznama... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 10: Zakaj se mora s plačilom vrednotnice obvezno zdravstveno zavarovati vsak izvajalec ODD, tudi zaposleni in upokojenec, ki sta že v sistemu zavarovanja. Kaj imata od tega zaposleni in upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 10: Zakaj se mora s plačilom vrednotnice obvezno zdravstveno zavarovati vsak izvajalec ODD, tudi zaposleni in upokojenec, ki sta že v sistemu zavarovanja. Kaj imata od tega zaposleni in upokojenec? (15. 1. 2015) Odgovor Tako zaposleni kot upokojenec sta... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji Obvladujočih oseb novih računov Subjektov (Pasivnih NFS) Enotni standard poročanja (CRS) / Direktiva Sveta 2014/107/EU Pri centralni banki obstaja izjema, saj v zvezi s plačili, ki izhajajo iz obveznosti v zvezi z vrsto komercialne finančne dejavnosti, ki jo opravljajo Določena zavarovalna družba, Skrbniška institucija... 31. 07. 2019 Furs 31. 07. 2019 31. 07. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Diplomatski predstavniki Oprostitve Diplomatski predstavniki Oprostitve za diplomatske predstavnike – splošno Področje oprostitev plačila carinskih dajatev ureja Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10.12.2009; v nadaljevanju... 14. 03. 2019 Furs 14. 03. 2019 14. 03. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Mali proizvajalci vina, piva in žganja Mali proizvajalci vina, piva in žganja 1 MALI PROIZVAJALEC VINA 1.1 Opredelitev malega proizvajalca vina V skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o trošarinah je mali proizvajalce vina oseba, ki ima v lasti oziroma v uporabi največ 20 hektarjev vinograda in letno... 31. 03. 2019 Furs 31. 03. 2019 31. 03. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Nadzor po Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) Nadzor po Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) 1.0 OBVEZNOST LISTIN V VOZILU Voznik domačega prevoznika ali prevoznika Skupnosti mora imeti med vožnjo v vozilu: veljaven izvod licence, licence Skupnosti ali dovoljenja Skupnosti prevoznika, za katerega... 31. 07. 2019 Furs 31. 07. 2019 31. 07. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Dovoljenje za trošarinsko skladišče Dovoljenje za trošarinsko skladišče 1.0 SPLOŠNO Trošarinsko skladišče, dovoljenje za trošarinsko skladišče in imetnik trošarinskega skladišča so opredeljeni v Zakonu o trošarinah (2. člen, 43. do 46. člen) in Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (14., 16., 28... 31. 07. 2019 Furs 31. 07. 2019 31. 07. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 5: Ali razumemo prav, da poročamo vse obresti in dividende, ki jih je stranka prejela v zvezi z vrednostnimi papirji na trgovalnem računu, ne glede na to, ali je banka te obresti izplačala stranki preko poravnalnega računa na račun stranke, ali pa je stranka prejela te obresti direktno od izdajatelja vrednostnega papirja (npr. Krke, Petrola) na njen transakcijski račun. V tem drugem primeru banka ni plačnik davka, razpolaga pa z vsemi podatki o tem, koliko dividend ali obresti je stranka prejela v zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih ima na trgovalnem računu. (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 5: Ali razumemo prav, da poročamo vse obresti in dividende, ki jih je stranka prejela v zvezi z vrednostnimi papirji na trgovalnem računu, ne glede na to, ali je banka te obresti izplačala stranki preko poravnalnega računa na račun stranke, ali pa je stranka... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 8: Pregled obstoječih računov posameznikov nižjih vrednosti mora biti zaključen do 31. 12. 2017. Razumemo, da se teh strank pri poročanju za leto 2016 praviloma ne vključi v poročilo, razen če bi se katera od obstoječih strank opredelila že v letu 2016, potem jo vključimo v poročilo za leto 2016. V primeru, da se obstoječa stranka z računi nižjih vrednosti ne opredeli do 31.12.2017, jo je potrebno poročati v letu 2018 za leto 2017. Prosimo za potrditev. (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 8: Pregled obstoječih računov posameznikov nižjih vrednosti mora biti zaključen do 31. 12. 2017. Razumemo, da se teh strank pri poročanju za leto 2016 praviloma ne vključi v poročilo, razen če bi se katera od obstoječih strank opredelila že v letu 2016, potem... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 12: Kaj iz šifranta glede Vrste naslova (LegalAdressType) naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega subjekta (npr. podjetje XYZ d.o.o.)? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 12: Kaj iz šifranta glede Vrste naslova (LegalAdressType) naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega subjekta (npr. podjetje XYZ d.o.o.)? (18. 1. 2017) Vrsta naslova (LegalAddressType)Vpiše se ena izmed vrednosti: o »OECD301« - bivalno ali poslovno... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 1: Ali bodo morale finančne institucije zbirati podatke o finančnih računih za vse nerezidente ali samo za rezidente tistih držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum o izmenjavi podatkov? (14. 12. 2015) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 1: Ali bodo morale finančne institucije zbirati podatke o finančnih računih za vse nerezidente ali samo za rezidente tistih držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum o izmenjavi podatkov? (14. 12. 2015) V 255.b/1 ZDavP-2 je določeno: »Poročevalske... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 9: Ali prav razumemo, da je v skladu z Navodilom o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS »Kraj rojstva« opcijsko polje? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 9: Ali prav razumemo, da je v skladu z Navodilom o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS »Kraj rojstva« opcijsko polje? (18. 1. 2017) Da. V okviru sklopa BirthInfo je Mesto (City... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 19: V primeru, da je posameznik tudi rezident RS, ali se pri kodi države rezidentstva izpolni tudi element za RS? (18. 1. 2017) Vprašanje 19: V primeru, da je posameznik tudi rezident RS, ali se pri kodi države rezidentstva izpolni tudi element za RS? (18. 1. 2017) Da. V primeru, če je posameznik davčni rezident v več sodelujočih jurisdikcijah in je ena od teh jurisdikcij tudi Slovenija, se pri... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 3: Lahko dodatno pojasnite pomen fiduciarnih računov, kadar gre za račun notarja/odvetnika/izvršitelja? (14. 12. 2015) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 3: Lahko dodatno pojasnite pomen fiduciarnih računov, kadar gre za račun notarja/odvetnika/izvršitelja? (14. 12. 2015) Račune, ki se štejejo za izključene, Direktiva natančno opredeljuje. Račun se lahko šteje za izključenega le, če ustreza opisom izključenih... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 10: V skladu s CRS se kot vrsta imetnika računa vpiše ena izmed vrednosti: (1) CRS101 – pasivni NFS z eno ali več obvladujočimi osebami, o katerih se poroča; (2) CRS102 – oseba, o kateri se poroča; (3) CRS103 – pasivni NFS, ki je oseba o kateri se poroča. V Navodilu o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS je določeno, da se Pasivni NFS z eno ali več obvladujočimi osebami poročajo v prvem Poročilu o računu z vrednostjo CRS103 brez podatkov o obvladujočih osebah, v drugem Poročilu o računu pa se podatki o pasivnem NFS poroča z vrednostjo CRS101, skupaj s podatki o vseh obvladujočih osebah, ki so osebe, o katerih se poroča. Prosimo za pojasnilo, kaj pomeni prvo poročilo in kaj drugo poročilo? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 10: V skladu s CRS se kot vrsta imetnika računa vpiše ena izmed vrednosti: (1) CRS101 – pasivni NFS z eno ali več obvladujočimi osebami, o katerih se poroča; (2) CRS102 – oseba, o kateri se poroča; (3) CRS103 – pasivni NFS, ki je oseba o kateri se poroča... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 13: Poslovni subjekt ima naslednje produkte: redni TRR, varčevalni račun in depozite, pri katerih so vrsta plačila obresti (CRS502). Ali poročilo o tem poslovnem subjektu v delu, ki se nanaša na Poročilo o računu, vsebuje 3 zapise, ali se glede na to, da gre v vseh primerih za obresti (CRS502), vrednosti seštevajo? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 13: Poslovni subjekt ima naslednje produkte: redni TRR, varčevalni račun in depozite, pri katerih so vrsta plačila obresti (CRS502). Ali poročilo o tem poslovnem subjektu v delu, ki se nanaša na Poročilo o računu, vsebuje 3 zapise, ali se glede na to, da gre... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 14: Stranka ima sklenjeno življenjsko zavarovanje (račun nižje vrednosti) z možnostjo odkupa. Začetek zavarovanja te police je 1. 10. 2005. Stranka v letu 2016 zahteva odkup te police in se njeno zavarovanje zaključi s 1. 3. 2016. Do 30. 6. 2017 se poročajo samo nove stranke za leto 2016, obstoječe stranke pred tem datumom smo dolžni poročati do 30. 6. 2018. Ali navedeno drži? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 14: Stranka ima sklenjeno življenjsko zavarovanje (račun nižje vrednosti) z možnostjo odkupa. Začetek zavarovanja te police je 1. 10. 2005. Stranka v letu 2016 zahteva odkup te police in se njeno zavarovanje zaključi s 1. 3. 2016. Do 30. 6. 2017 se poročajo... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Prikazov na stran:
Komentar