Filter (00)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Odgovor: Regres za letni dopust Zveza RFR 30. 05. 2016 30. 05. 2016
Odgovor: Identifikacija tujca, ki opravi sečnjo dreves Zveza RFR 03. 01. 2018
Odgovor: Oddaja letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2017 Zveza RFR 22. 01. 2018
Odgovor: Prejeta odškodnina od zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo Zveza RFR 08. 01. 2018
Odgovor: Izjema pri poročanju družbe, ki računovodske izkaze sestavlja po MSRP Zveza RFR 15. 01. 2018
Odgovor: Prevoz blaga za fizično osebo Zveza RFR 28. 09. 2015
Odgovor: Davčne blagajne Zveza RFR 31. 08. 2015
Odgovor: Subvencionirano zaposlovanje in DDV Zveza RFR 19. 10. 2015
Odgovor: DDV od izdelkov, namenjenih psom za žvečenje Zveza RFR 05. 02. 2018
Odgovor: Sprememba zavarovalne podlage za napotene delavce Zveza RFR 27. 12. 2017
Odgovor: Plačilo v gotovini Zveza RFR 24. 08. 2015
Odgovor: Humanitarna pomoč fizični osebi Zveza RFR 21. 12. 2015
Odgovor: Popravek investicije v teku 06. 06. 2016
Odgovor: Detaširani delavci nerezidenti in regres
Odgovor: Napačno obračunani DDV od prodaje računalnika fizični osebi Zveza RFR 10. 04. 2017
Odgovor: Plačilo odvetniške storitve v davčno oazo Zveza RFR 29. 01. 2018
Odgovor: Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva pri javnem zavodu Zveza RFR 16. 08. 2016
Odgovor: Dokazovanje z izvedenci in drugimi dokaznimi sredstvi Zveza RFR 03. 10. 2016
Odgovor: Odpravnina ob upokojitvi Zveza RFR 04. 07. 2016
Odgovor: Del plače za poslovno uspešnost za leto 2016 Zveza RFR 28. 11. 2016
Odgovor: Obračun amortizacije od gospodarske infrastrukture pri občini Zveza RFR 03. 05. 2016
Odgovor: Kraj obdavčitve pri elektronsko opravljenih storitvah Zveza RFR 17. 07. 2017
Odgovor: Zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen Zveza RFR 13. 06. 2016
Odgovor: Popust obračuna kupec Zveza RFR 18. 04. 2017
Odgovor: Drugi poslovni prihodki Zveza RFR 13. 02. 2017
Odgovor: Opravljanje elektronskih storitev tujim končnim potrošnikom Zveza RFR 29. 02. 2016
Odgovor: Prodaja programa za spletno aplikacijo v EU Zveza RFR 20. 07. 2015
Odgovor: Davčna olajšava za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence Zveza RFR 18. 12. 2017
Odgovor: Storitev gradbenega nadzora Zveza RFR 03. 08. 2015
Odgovor: Plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini Zveza RFR 14. 08. 2017
Odgovor: Razvrstitev nepremičnine Zveza RFR 28. 08. 2017
Odgovor: Izplačila iz šolskega sklada Zveza RFR 09. 05. 2016
Odgovor: Sodno določena uporabnina in obračun DDV Zveza RFR 22. 08. 2016
Odgovor: DDV pri izdaji zdravniškega potrdila Zveza RFR 04. 04. 2016
Odgovor: Dokončni poračun odbitka DDV in uporaba SRS 2016 Zveza RFR 11. 01. 2016
Odgovor: Davčna obravnava stroškov, povezanih z naložbeno nepremičnino, ki se ne oddaja v najem Zveza RFR 27. 12. 2016
Odgovor: Ohranitev osnovnega kapitala d. o. o. Zveza RFR 27. 06. 2016
Odgovor: Nabava nepremičnine in oddaja v najem 25. 04. 2016
Odgovor: Prenos premoženja samostojnega podjetnika v gospodinjstvo Zveza RFR 17. 08. 2015
Odgovor: Izterjane odpisane terjatve Zveza RFR 19. 12. 2016
Odgovor: Privezi in kraj obdavčitve Zveza RFR 29. 08. 2016
Odgovor: Odbitek DDV po odbitnem deležu Zveza RFR 16. 01. 2017
Odgovor: Amortizacija kot vir nabave novih osnovnih sredstev Zveza RFR 16. 11. 2015
Odgovor: Brezplačno dano blago Zveza RFR 07. 09. 2015
Odgovor: Dovolilnice za dostop do jezera in DDV Zveza RFR 20. 06. 2016
Odgovor: Obročno plačilo davka zavoda Zveza RFR 26. 09. 2016
Odgovor: Obveznost identifikacije za prodajo blaga v drugo državo članico EU Zveza RFR 27. 07. 2015
Odgovor: Posojanje delovne sile Zveza RFR 09. 11. 2015
Odgovor: Prodaja orodja na ozemlju Slovenije in DDV Zveza RFR 17. 10. 2016
Odgovor: Kraj obdavčitve storitve prenove Zveza RFR 02. 11. 2016
Prikazov na stran:
Komentar