Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci 

V: 29. 11. 1991 - 01. 01. 2009 / U: 29. 11. 1991 - 01. 01. 2009 / UL RS 26/91

 
Komentar