Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede 

V: 18. 06. 2008 - / U: 18. 06. 2008 - / UL RS 57/08

 
Komentar