Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota 

V: 16. 04. 2011 - 28. 07. 2012 / U: 16. 04. 2011 - / UL RS 28/11

 
Komentar