Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa 

V: 24. 12. 2013 - 09. 06. 2020 / U: 24. 12. 2013 - 09. 06. 2020 / UL RS 41/07 ... 109/13

 
Komentar