Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe 

V: 15. 08. 2014 - 09. 06. 2020 / U: 15. 08. 2014 - 09. 06. 2020 / UL RS 62/14

Skrij povezave
 
Komentar