Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ preko posebnega računa z ničelnim stanjem 

V: 29. 12. 2009 - / U: 29. 12. 2009 - / UL RS 89/02 ... 109/09

 
Komentar