Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 

V: 27. 07. 2013 - 21. 05. 2016 / U: 27. 07. 2013 - 21. 05. 2016 / UL RS 63/13

 
Komentar