Pojasnilo 1 k okviru SRS-jev (2024) – terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 

V: 06. 07. 2024 - / U: 01. 01. 2024 - / UL RS 55/24

 
Komentar