Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj v Sloveniji (dnevnice) v dejavnosti trgovine Slovenije, od 1. 7. 2024 dalje 

V: 01. 07. 2024 - / U: 01. 07. 2024 - / UL RS 54/24

 
Komentar