Sklep o podaljšanju ukrepa zagotavljanja sredstev za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov 

V: 29. 06. 2024 - / U: 29. 06. 2024 - / UL RS 132/23 ... 53/24

 
Komentar