Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa zagotavljanja sredstev za nabavo zdravil za profilakso in zdravljenje COVID-19 ter zagotavljanja cepljenja in sredstev za stroške, povezane s cepljenjem proti COVID-19 

V: 29. 06. 2024 - / U: 29. 06. 2024 - / UL RS 132/23 ... 53/24

 
Komentar