Novosti glede beleženja izrabe delovnega časa na podlagi novele ZEPDSV-A 

 
Komentar