Tehnično navodilo o obliki in načinu dostave poročil ponudnikov plačilni storitev Finančni upravi RS 

 
Komentar