Navodilo o obliki, vsebini in načinu dostave podatkov, ki jih sporočajo ponudniki plačilnih storitev finančni upravi republike Slovenije 

 
Komentar