Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 

V: 31. 10. 2023 - / U: 31. 10. 2023 - / UL RS 8/23 ... 111/23

 
Komentar