Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB) 

V: 26. 11. 2023 - / U: 26. 11. 2023 - / UL RS 109/23

 
Komentar