Ustavno sodišče je odločilo o tem, ali je ZDavP-2 v neskladju z ustavo 

 
Komentar