Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

V: 28. 10. 2023 - / U: 28. 10. 2023 - / UL RS 110/23

 
Komentar