Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) 

V: 03. 08. 2023 - / U: 03. 08. 2023 - / UL RS 11/18 ... 78/23

 
Komentar