Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 

V: 10. 05. 2023 - / U: 10. 05. 2023 - / UL RS 8/23 ... 52/23

Ni povezav
 
Komentar