Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2023 

V: 06. 05. 2023 - / U: 06. 05. 2023 - / UL RS 50/23

Skrij povezave
 
Komentar