Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2023 

V: 11. 03. 2023 - / U: 11. 03. 2023 - / UL RS 30/23

Skrij povezave
 
Komentar