Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 

V: 25. 03. 2023 - / U: 25. 03. 2023 - / UL RS 30/23

 
Komentar