Nakup in prodaja blaga na ozemlju druge države članice 

 
Komentar