Seznam mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (KIDO), ki se uporabljajo v letu 2023, dopolnjen z združenim besedilom Multilateralnega inštrumenta (MLI) in KIDO 

 
Komentar