Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) 

V: 22. 11. 2022 - / U: 22. 11. 2022 - / UL RS 48/22 ... 145/22

 
Komentar