Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) 

V: 01. 09. 2022 - / U: 01. 09. 2022 - / UL RS 114/22

 
Komentar