Sklep Komisije (EU) 2022/1108 z dne 1. julija 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, ki bo brezplačno razdeljeno ali dano na voljo osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, in osebam v stiski v Ukrajini 

V: 24. 02. 2022 - 31. 12. 2022 / U: 24. 02. 2022 - 31. 12. 2022 / UL EU L 178/57

Skrij povezave
 
Komentar