Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokov izplačil za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 

V: 03. 06. 2022 - / U: 03. 06. 2022 - / UL RS 78/22

 
Komentar