Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 

V: 16. 03. 2022 - / U: 16. 03. 2022 - / UL EU L 284/13 ... 88/22

 
Komentar