Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (KIDO), ki se uporabljajo v letu 2022, dopolnjen z združenim besedilom multilateralnega instrumenta (MLI) in KIDO 

 
Komentar