Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 87. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, 

V: 07. 01. 2022 - / U: 07. 01. 2022 - / UL RS 2/22

 
Komentar