Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 98. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 

V: 07. 01. 2022 - / U: 07. 01. 2022 - / UL RS 2/22

 
Komentar