Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) 

V: 30. 10. 2021 - / U: 30. 10. 2021 - / UL RS 174/20 ... 172/21

 
Komentar