Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) 

V: 23. 10. 2021 - 29. 12. 2021 / U: 23. 10. 2021 - 29. 12. 2021 / UL RS 152/20 ... 167/21

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB4, UL RS 167/21).
 
Komentar