Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2021 

V: 01. 10. 2021 - / U: 01. 10. 2021 - / UL RS 158/21

Skrij povezave
 
Komentar