Prodaja sredstva v garancijskem roku s podaljšano garancijo 

 
Komentar