Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov 

V: 16. 07. 2021 - 14. 01. 2022 / U: 16. 07. 2021 - 14. 01. 2022 / UL RS 114/21

 
Komentar