Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) 

V: 14. 07. 2021 - / U: 14. 07. 2021 - / UL RS 80/20 ... 112/21

 
Komentar