Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) 

V: 23. 06. 2021 - / U: 23. 06. 2021 - / UL RS 92/21

 
Komentar