S 1. julijem 2021 začnejo veljati nova pravila o DDV pri e-trgovanju 

 
Komentar