Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence 

V: 01. 04. 2021 - / U: 01. 04. 2021 - / UL RS 5/21 ... 49/21

 
Komentar