Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku 

V: 31. 10. 2009 - / U: 31. 10. 2009 - / UL RS 85/09

Skrij povezave
 
Komentar