Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom 

V: 11. 01. 2021 - 31. 01. 2021 / U: - / UL RS 4/21

Skrij povezave
 
Komentar