Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) 

V: 31. 12. 2020 - 04. 02. 2021 / U: 31. 12. 2020 - 04. 02. 2021 / UL RS 80/20 ... 203/20

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB3, UL RS 203/20).
 
Komentar