Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 

V: 31. 12. 2020 - / U: 31. 12. 2020 - / UL RS 140/20 ... 203/20

 
Komentar