Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov - popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi sprememb v PKP7 

 
Komentar