Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) 

V: 24. 10. 2020 - 27. 11. 2020 / U: 24. 10. 2020 - 27. 11. 2020 / UL RS 152/20

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB, UL RS 152/20).
 
Komentar